Tuesday, March 11, 2008

My baby is six weeks

Yes, doctor said that, (s)he is only six weeks. And I'm waiting for him (her).
The first release ... :).

4 comments:

pclouds said...

Hehe.. chúc mừng trước.. một số tháng!

Phan Vinh Thinh said...

Cám ơn!
Còn 7 tháng... :)

Anonymous said...

Mất liên lạc, hnay lại nhận được email từ Flickr
Trước tiên là chúc mừng đám cưới của Thịnh.
Còn baby hôm nay chắc là 9 tuần rồi, chúc mừng cậu nha.
Nguyễn Trung An

Phan Vinh Thinh said...

Cám ơn An!
Nice to see you, be in contact.